nl
nl fr en

100% aandacht schenken?


Delen met iemand
Afdrukken voor later

Huisregels en aansprakelijkheid

Goede afspraken maken goede vrienden.

Algemene huisregels
 • Uit hoffelijkheid en voor ieders welzijn is roken binnen nergens toegelaten.
 • Draag binnen geen schoenen. Gebruik de pantoffels die klaar staan en laat jouw schoenen achter op de voorziene plaats.
 • Voel je hier gerust helemaal thuis. Geen enkel probleem om bv. in kamerjas of naakt rond te lopen.
 • De directie kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor verlies van goederen, diefstal of voor ongevallen.
 • Wanneer schade aangebracht wordt aan ons complex kan u hiervoor de rekening gepresenteerd krijgen. Instellingen van de apparatuur worden ook nooit door de klanten gewijzigd. Meld ons binnen de 4 uur na aankomst duidelijk wanneer bepaalde zaken ontbreken of defect zijn. Bij vertrek controleren medewerkers van Nooz de faciliteiten en al het aanwezige materiaal. Alle niet gemelde zaken vallen ten laste van de klant en worden aangerekend
 • Breekt u iets van glas- of aardewerk dan mag je dit zelf vervangen door een gelijkwaardig product of betaal je dit bij vertrek tegen kostprijs zodat wij dit kunnen vervangen.
 • Let er steeds op dat alles wordt afgesloten. Geef dieven geen kans!
 • Iedereen die een boeking bij ons maakt verklaart zich automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden. Een reservatie of bestelling bij Nooz plaatsen, betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden.
 • Respecteer dag en nacht van je buren. Bij klachten hebben onze medewerkers het recht de gasten te verzoeken de kamer te verlaten zonder terugbetaling.
 • Specifieke wensen of problemen met de infrastructuur? Bel ons op 0472 350 938.
 • Tijdens jouw verblijf kunnen wij geen ondersteuning ter plaatse bieden.
 • Ondanks onze strenge controles kan het altijd gebeuren dat techniek gaat falen. Dit valt volledig buiten onze verantwoordelijkheid en kan geen reden zijn tot klacht of terugbetaling.
 • Wanneer je je eigen eten en/of drank gaat meenemen of zou opteren voor Take-Away wordt er een service fee aangerekend van 45 euro/persoon.
 • Vertrek: Graag een telefoontje naar 0472 350 938. Graag zeker het volgende nakijken:
  • Staat de jacuzzi dicht?
  • Staat de jacuzzi op 37 graden? Dit kan je regelen met de + en - knop
  • Staat de verwarming op 19 graden?
  • Zijn alle lichten uit en ook de muziekinistallatie?
  • Is de voordeur gesloten?
 • Nooz heeft ten allen tijde het recht bij vermoeden van overmatig drankgebruik, drugsgebruik, lawaai of geweld de privé ruimtes te betreden.
  Bij vaststelling heeft Nooz zonder enige vorm van verantwoording het recht jullie te verplichten het domein onmiddellijk te verlaten en dit zonder enig vorm van tegemoetkoming.
  Wanneer dit wordt geweigerd kan nooz hiervoor de veiligheidsagent en/of politie aanspreken.
 • Het is strikt verboden andere mensen op het domein toe te laten dan de personen die hebben gereserveerd.  Bij vaststelling wordt dit aanzien als woonstschennis / huisvredebreuk en kan de politie verwittigd worden en heeft Nooz het recht jullie te verplichten het domein onmiddellijk te verlaten en dit zonder enig vorm van tegemoetkoming. Wanneer dit wordt geweigerd kan nooz hiervoor de veiligheidsagent en/of politie aanspreken.
 
Aansprakelijkheid
Als klant bent u zelf verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de door Nooz ter beschikking gestelde infrastructuur of van de aangeleverde producten. In geen geval kan Nooz aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, ongelukken, lichamelijke- of materiële schade die veroorzaakt wordt door het gebruik van de door
Nooz aangeleverde producten aan de klant of  aan een derde. Nooz is niet aansprakelijk en zal tengevolge ook nooit in gebreke gesteld kunnen worden. Wij zullen dus ook niet verplicht zijn tot betaling van schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook. Gelieve de accommodatie en producten dan ook op een
verantwoorde manier te gebruiken.
Ondanks onze strenge controles kan het altijd gebeuren dat techniek gaat falen. Tijdens jouw verblijf kunnen wij geen ondersteuning ter plaatse garanderen waardoor het kan zijn dat we technische zaken niet kunnen herstellen.
Dit valt volledig buiten onze verantwoordelijkheid en kan geen reden zijn tot klacht of terugbetaling.
 
Wij wensen U een aangenaam en onvergetelijke noozervaring toe.
Het Nooz teamgastenboek

fotoboek

videoboek

persboek

stuur mij de noozletter
contacteer ons
Tel. 014 50 20 53 - info@nooz.be
Volg ons
Delen via

VTM Nieuws

erkent Nooz!© 2024 seanooz - Created by TOP